Hawaiʻian Diacrital Test Post

This post is just a test of Hawaiʻian diacritical marks to check rendering on different systems. Let me know if this displays properly on your computer…

A bit of the Kumulipo…

O ke au i kahuli wela ka honua
O ke au i kahuli lole ka lani
O ke au i kukaʻiaka ka la
E ho’omalamalama i ka la
O ke au i Makaliʻi ka po
O ka Walewale hoʻokumu honua ia
O ke kumu o ka lipo
O ke kumu o ka Po i po ai
O ka Lipolipo, o ka lipolipo
O ka lipo o ka La, o ka lipo o ka Po
Po wale ho-i

A bit of text clipped from the UH College of Hawaiian Language website

Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani
Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi

Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani ʻO ka ʻŌlelo ke Kaʻā o ka Mauli

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo i ka MH 1997, ʻo ia ke Koleke ʻōlelo Hawaiʻi mua o ka honua nei a puni. Ua kapa ʻia kona inoa no ke aliʻi wahine ʻo Luka Keʻelikōlani Keanolani Kanāhoahoa ma muli o kona kūpaʻa wiwo ʻole ma hope o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi.

Author: Andrew

An electrical engineer, amateur astronomer, and diver, living and working on the island of Hawaiʻi.

2 thoughts on “Hawaiʻian Diacrital Test Post”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *